Кропивницький. Дошкільний навчальний заклад № 52 "Казковий"

 

Звіт керівника

Звіт

директора   закладу дошкільної освіти

(ясла-садок) №52 «Казковий»

Бондар Людмили Іванівни

 

 

перед педагогічним коллективом, батьками  та громадськістю

26.06.2020р.

 

 

Посилання на відео презентацію 

(копіювати)

 

 

https://drive.google.com/file/d/1uvT3qmBoz8eVcGCFTth1K-1pPhp1IOyc/view?usp=sharing

 

 

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю».

Мета:

     Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності директора.

 

Завдання звітування:

   1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

   2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.  

На сьогоднішній день,  сучасний ЗДО - це перша і дуже важлива сходинка в освіті дошкільнят.

Змінюються умови життя і вимоги  до умінь майбутніх першокласників. Дуже багато зараз говориться про якість освіти, а досягти її можна, на наш погляд, тільки пред'являючи єдині вимоги як з боку батьків і вихователів, так і дитини до самої себе. І такі заходи як публічні слухання,  проведення різних спільних заходів, допомагають нам стати єдиною командою в нашій нелегкій дошкільній  справі.

Даний звіт  це засіб забезпечення інформаційної відкритості та прозорості роботи нашого закладу.

Головними завданнями мого звіту, як засобу  інформування громадськості є:

  • Підвищення відкритості дошкільного закладу;
  •  Задоволення інформаційної потреби різних груп користувачів: це і батьки, і педагоги  та органи влади;
  • Залучення ресурсу «довіри і підтримки» до дитячого садка.

                                   

         Отже сьогодні я маю можливість на основі аналізу роботи всього колективу звітуватися перед Вами, шановні колеги та батьківська громадськість, про свою діяльність, як керівника ЗДО №52.

Я, Бондар Л.І.- фахівець з дошкільного виховання, загальний стаж роботи  48років, очолю даний заклад з 2001року. Керівництво роботи дошкільного закладу  здійснюю відповідно до  Статуту ЗДО та річного плану роботи.

Як директор, забезпечую реалізацію державної політики в галузі освіти через педагогічні ради,загальні збори членів трудового колективу та батьківської громади; дію від імені закладу, представляю  його інтереси в усіх державних органах та підприємствах,  в установах, громадських організаціях; у межах своєї компетенції видаю накази, обов’язки для виконання працівниками закладу; приймаю на роботу та звільняю з посади працівників закладу при потребі.

Колектив ЗДО №52 – це здорова сім’я працівників-однодумців, які підтримують, цінують і поважають кожного з дітей. Разом з колективом постійно працюю над створенням позитивного іміджу нашого закладу.   Враховуючи сучасні вимоги, я використовую стиль керівництва більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи. В роботі з працівниками дотримуюсь партнерського стилю керівництва. 

Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату.

Переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала. У зв’язку з цим я надаю колегам більше самостійності, відповідної їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації.  

Аналізуючи здобутки колективу за  2019/2020 навчальний рік, слід відзначити, що вони були досить вагомими і в усіх досягненнях є внесок кожного працівника  закладу.

Перш за все приділялась велика увага роботі щодо забезпечення доступності дошкільної освіти. Всі запити батьків про зарахування дітей до дошкільного навчального закладу на 2019/2020 навчальний рік,згідно з електронною реєстрацією були    задовільнені.

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №52 «Казковий» має статус закладу загального типу, підпорядкований управлінню освіти Міської ради міста Кропивницького (далі - ЗДО) знаходиться за адресою: вул. Комарова 11, м. Кропивницький, 25009.

 

                                          Кадрове забезпечення ЗДО

 

Станом на 31.05.2020 року у закладі наявний такий склад педагогічних працівників:    

- директор – 1;

- вихователь-методист – 1;

- практичний психолог – 1;

- музичні керівники – 2;

- вихователі – 15

- керівник гуртка-1.

Медичне обслуговування здійснюють   два медичних працівники.

 

Аналіз  рівня освіти педагогічних працівників

 

Вища  спеціальна освіта -8 осіб

Вища педагогічна-7 осіб

Вища педагогічна (бакалавр)-2 особи

Середня спеціальна освіта-5 осіб

 

Аналіз рівня кваліфікації педагогічних працівників

 

16 тарифний розряд-1 особа

Вища категорія-2 особи

Перша категорія—1 особи

Друга категорія - 6осіб

Спеціаліст –  5 осіб

Відповідає посаді-7 осіб

                              

Мають педагогічні звання

Старший вихователь       - 1 особа

Вихователь - методист    -   2 особи

Відмінник освіти України  - 2 особи 

Нагороджені знаком  -                                          

«За заслуги» ІІ ступеня   - 1 особа

«За заслуги»  I  ступеня  -1особа  

 

         Адміністрація закладу створює працівникам всі умови для плідної роботи. В цілому робота колективу відзначається стабільністю та позитивною результативністю, завдяки оптимальній розстановці кадрів та створенню у закладі позитивного мікроклімату.

 

                             Аналіз управлінської,  методичної

                           та організаційно-педагогічної роботи

 

         Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Статуту ЗДО №52,      ЗДО №52 «Казковий»  здійснює роботу по організації освітнього процесу в умовах особистісно  – орієнтованої моделі освіти, яка визначена  Базовим Компонентом дошкільної освіти в Україні, програмою для дітей шостого року життя «Впевнений старт», освітньою програмою для дітей від двох до семи років «Дитина», та передбачає гармонійний та різнобічний розвиток дошкільника,   набуття ними соціального досвіду та готовності продовжувати освіту у школі.

         Головною метою ЗДО є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти дітьми до 7-ми років, задоволення потреб у вихованні, догляді та оздоровленні, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

На кінець 2019-2020 навчального року в закладі виховується 292 дитини, в тому числі 48 дітей раннього віку. У своєму складі ЗДО має 11 вікових груп. Упродовж навчального року працювало:

2 групи – для дітей раннього віку (групи №1,3);

3 групи – для дітей 4-го року життя (групи №2,4,11);

3 групи – для дітей 5-го року життя (групи №6,8,);

3 групи – для дітей 6-го року життя (групи №10,12,9);

1 група – для дітей 7-го року життя( №7)

Режим роботи груп:

9груп-10.5год.

2групи-12год.   

 

Для успішної реалізації поставлених завдань в закладі створені необхідні умови: групові приміщення ЗДО забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище дитячого садка відповідає інноваційним вимогам та організовано з урахуванням інтересів дітей та їх віковим особливостям: створені комфортні, сприятливі умови для розвитку вихованців в самостійній і спільній діяльності.

Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

- музична  зала;

- спортивна зала;

- кабінет психолога;

- кабінет психологічного розвантаження;

- методичний кабінет та медичний блок;

- прогулянкові майданчики для кожної вікової групи;

- спортивний  майданчик.

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та на  період оздоровлення. Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

                                                         

Методична робота

Очолюваний мною колектив у 2019-2020 навчальному році працював творчо і відповідально.  Працював в інноваційному режимі, використовуючи нові педагогічні ідеї, запроваджуючи в освітню діяльність сучасні педагогічні технології і методики.

         Діяльність ЗДО здійснювалась згідно затвердженого колективом  річним планом роботи. Річний план роботи на 2019-2020н.р. передбачав вирішення колективом таких завдань:  

1.Розвитком емоційної сфери дітей дошкільного віку, формування у них правильних ціннісних орієнтирів засобами мистецтва – творчості, пізнання й відображення світу через емоції та почуття.

2.Формування у дітей навичок орієнтування в екстремальних ситуаціях, практичного формування навичок безпечної поведінки, усвідомлення цінності власного життя і здоров’я.

3.Удосконалювання  роботи  по  сенсорному та логіко-математичному    розвитку дітей дошкільного віку – основою пізнання світу, повноцінного сприйняття навколишньої дійсності, успішного розумового, фізичного розвитку, естетичного виховання.

З педагогічним колективом організовувались різноманітні форми методичної роботи,які були спрямовані на підвищення якості освітнього процесу, підвищення професійної компетентності кожного педагогічного працівника, організацію освітнього процесу на сучасному етапі з провадженням інноваційних технологій під час яких педагоги залучались до активної діяльності, проявляли особисту компетентність, ерудицію з питань дошкільної освіти дошкільників.   Протягом навчального року було проведено 4 педагогічні ради  з різних  питань.

«Перспективи діяльності закладу  у 2019-2020навчального року».

«Сучасні підходи до логіко-математичного розвитку дошкільників»

«Розвиток креативних здібностей дошкільників – важлива умова розвитку інноваційної та успішної особистості»

«Підсумки діяльності колективу  ЗДО №52 щодо реалізації основних завдань на 2019-2020н.р.»

Під час засідань педагогічних рад спостерігалась висока компетентність педагогів, які мають значний педагогічний стаж роботи в установі (Бобкової О.С., Завялової А.В., Макарової В.П., Гадомської Л.В., Кулик О.О., Горбатової Л.В. Лужецької А.В.,   Ефективність діяльності педагогічної ради залежить від форми й моделі проведення засідань. Саме тому адміністрація закладу завжди використовує неформальні, творчі, інтерактивні форми проведення засідань педагогічної ради.

Для стимулювання методичної творчості, подолання шаблону і трафарету в навчанні і вихованні, розвиток педагогічного мислення педагогів в ЗДО створена творча група вихователів. До в її складу входять кращі педагоги закладу, які уміють генерувати та популяризувати педагогічні ініціативи, перспективний досвід і власні напрацювання.

З метою вдосконалення професійної майстерності педагогів, обміну досвідом протягом навчального року було проведено семінари-практикуми.

Тема: «Адаптація». (Тренінг для педагогів та помічників вихователів). (вересень 2019р).

Тема:Предметно-ігрове середовище сучасного дитячого садка. (листопад 2019р.)

Тема: «Розвиток творчих здібностей педагогів».

 (листопад 2019р.)

Тема: Як створити сучасний освітній простір.

 (грудень 2019р.)

 

Тренінги

Тема: «Професійно значущі якості особистості  педагога закладу дошкільної освіти».

 

Майстер-класи    

1. Сенсорне виховання дітей раннього віку з використанням елементів методики М.Монтессорі. (лютий 2020р.)

2. Ознайомлення з творами народного декоративно-прикладного мистецтва. (січень 2020р.)

Проводились комплексні вивчення стану  освітньої–діяльності   у відповідності до Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, програми «Дитина», в групах №1,11  засвідчило, що вихователі Васильєва Л.Г., Лужецька А.В. відповідально підходять до своїх посадових обов’язків, намагаються забезпечити дітей раннього та молодшого  дошкільного віку змістовним предметно - ігровим середовищем, уміло організувати освітній процес з дітьми протягом усього перебування їх в дошкільному закладі, що ефективно впливає на їх розвиток, засвоєння знань, умінь та   навиків.  

Тематичні вивчення:

«Стан сенсорного та логіко-математичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку:  інноваційний підхід»  (жовтень 2019р.);.

«Рівень засвоєння технічних умінь та навиків дітей старшого дошкільного віку з розділу: «Дитина в світі культури» (грудень 2019р.);

Організація роботи з безпеки життєдіяльності дітей в закладі дошкільної освіти. Забезпечення права дитини на охорону здоров'я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного, нешкідливого утримання дітей, раціонального харчування. (березень 2020р.)

Розвитку творчих здібностей, професійної компетентності педагогів сприяли колективні перегляди занять та виховних заходів з дітьми різного віку. Проведення відкритих показів занять, свят, дало змогу ще раз впевнитися в професійній майстерності педагогів, що значно впливає на рівень знань, практичних умінь та навиків у дітей.    

Упродовж 2019 -2020н.року 5 педагогів із 5 заявлених відповідно до перспективного плану ЗДО  пройшли при Комунальному закладі Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім.. В.Сухомлинського курси підвищення кваліфікації ,що складає 20% від кількості педпрацівників зайнятих педагогічною діяльністю. 

Відповідно перспективного плану атестації на  2019-2020 н.р. чергову атестацію пройшли вихователі  Гадомська Л.В., Завялова А.В., Мезенцова Ю.С., Дорчинець О.Ю., вихователь-методист Грінченко В.О.,  директор ЗДО Бондар Л.І. Педагоги, які проходили атестацію показали належний професійний рівень, що позитивно впливає на освітній рівень дітей усіх вікових груп. Педагоги активно впроваджують в освітній процес нові підходи, оригінальні технології, форми, методи і засоби.  

         Великого значення в змісті освітньої роботи педагогів ЗДО продовжують набувати  інноваційні технології, які покращують зміст роботи з дітьми та демонструють професіоналізм вихователів. Через такі технології як:  «Безмежний світ гри з LEGO», «STREAM – освіта, або Стежинки у Всесвіт»: виховуємо культуру інженерного мислення», Катерина Крутій, логічні блоки Зденека Дьєнеша,  палички Дж. Кюізенера, нетрадиційні техніки малювання, методика М.Монтессорі, ТРВЗ, ейдетика, мнемотехніка, картки – схеми, технології Глена Домана, Миколи Єфименка, Миколи Зайцева, Карла Орфа, ІКТ-технології,  організація челенжів, спільне виготовлення леп буків, залучення дітей до пошуково-дослідницької діяльності дошкільники залучаються до активної продуктивної діяльності, що сприяє успішному  засвоєнню знань, набуттю умінь і навиків.

Вихованці нашого ЗДО «Казковий» живуть у середовищі, яке періодично міняє свій зміст, чим приваблює кожного до пізнання, відкриття, набуття нових знань, умінь і навичок. В цьому їм допомагають висококваліфіковані педагоги, і коли діти досягають віку переходу до шкільного навчання вони впевнено стартують, успішно адаптуються в ньому.

Готуючи малюків до дорослого життя педагоги пам’ятають, що досягти успіху, стати щасливою може лише самодостатня, впевнена у своїх силах і можливостях людина. Тому ми прикладаємо максимум зусиль щоб створити для наших вихованців такі умови, за яких кожен з них може розвинути творчі здібності почуватися впевнено і комфортно у різних видах діяльності, бути щасливою.

Ми випускаємо в цьому році до школи  57 дітей. Дошкільники комунікабельні, вільно спілкуються з дорослими, у них сформовано високий рівень мотиваційної готовності до школи. Добре розвинене  логічне мислення. Випускники оперують поняттями «букви», «звуки», «слово», «речення», роблять звуковий аналіз слова. Мають малежні логіко-матиматичні знання.

Окрім слід відмітити роботу з музичного виховання(музичні керівники: Волкова Н.І, Іванченко О.В та керівник гуртка з хореографії Сімбаба Л.В. Впродовж року діти активно долучались до світу музики, вокалу, танцю В цьому році ми змінили формат проведення святкових ранків. Така форма дала можливість кожній дитині бути активною на всіх етапах проведення свят. Найоригінальніші та найефективніші дитячі розваги знайшли своє відображення  на сторінках нашого сайту. Ми маємо прекрасну, багату матеріальну базу  різних сценічних костюмів, мабуть батьки це помітили, велика подяка нашій каштеляні  Ганській І.В, за  творчий підхід до моделей, за оригінальність, фантазію і красу в оформлені костюмів.  

 

Створення умов щодо безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу

 

         Згідно ст. 23 Закону України «Про освіту»  ЗДО забезпечує право дитини на охорону здоров'я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей. Дана робота ведеться в таких напрямках:

· Створення безпечних умов для перебування дітей.

· Організація догляду за дітьми.

· Робота з колективом по ОП, ПБ, БЖД.

· освітня робота з дітьми з питань БЖД.

· Робота з батьками.

Кожен працівник ЗДО «Казковий» проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках. Вчасно відбувається усунення несправності устаткування, ремонт меблів та іншого обладнання.

         Питання безпеки життєдіяльності дітей та запобігання усіх видів дитячого травматизму розглядалися на нарадах при директору, виробничих нарадах.  

З метою запобігання дитячого травматизму та безпеки життєдіяльності проводилися наступні види контролю:

· адміністративно-громадський контроль за станом з охорони праці, дотриманням правил пожежної безпеки (щомісячно), за проведенням та реєстрацією інструктажів з безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки (щоквартально), за проходженням медогляду працівниками (2 рази на рік);

· попереджувальний контроль за створенням умов щодо безпеки життєдіяльності дітей та запобіганням дитячого травматизму у групах , обсягу знань дітей з безпеки.

Важливою складовою нашої діяльності є організація роботи з батьками. Адже сім’я – первинне середовище, джерело духовної та матеріальної підтримки для дитини. Педагоги та спеціалісти надавали батькам консультації, кваліфікаційні поради.

Залучали до проведення спортивних свят, туристичних походів, відкритих переглядів занять, конкурсів.

Батьки приймають активну участь в активних формах роботи таких як творчі проекти, виставки – конкурси, родинні свята,  трудові десанти. Нетрадиційні зустрічі педагогів і батьків сприяють згуртуванню колективу, обміну досвідом сімейного виховання дітей на певних традиціях сім`ї (групи №11, 8,2,9)  зустрічі за круглим столом,  педагогічні проекти, спільні свята та розваги сприяють об’єднанню батьків та працівників ЗДО в колектив однодумців, збагаченню педагогічних знань, умінь і навиків батьків по вихованню і розвитку дітей дошкільного віку.

 

                                 Організація харчування дітей

Особливу увагу дошкільний заклад протягом навчального року приділяв повноцінному та якісному харчуванню дітей, що є невід`ємною складовою зміцнення здоров`я дітей . Організація  зарчування дітей  ЗДО, здійснювалася згідно Інструкції з організації харчування дітей у ДНЗ, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 за №298/227, а також рішеннями  Міської ради м. Кропивницького та наказами управління освіти Міської ради

м.Кропивницького.      

У дошкільному навчальному закладі організовано триразовий режим харчування  харчування: (сніданок, обід, підвечірок.)

Вартість харчування дитини за  один день складає:

- дітей ясельного віку – 25 грн. (15 грн.- батьківська плата)

- дітей дошкільних груп- 35 грн (21 грн.- батьківська плата)

 

         46 вихованців закладу користуються пільгами по сплаті за харчування дитини в ЗДО, це 6 дітей з малозабезпечених  сімей та 25 дітей, батьки яких знаходяться у зоні бойових дій АТО., 1дитина Чорнобилець,  , 14 дітей з багатодітних сімей  - 50%. 

Харчоблок забезпечений необхідним технологічним обладнанням, посудом, миючими та дизінфікучими засобами.  

Продукти харчування та продовольчої сировини впродовж 2019-2020року постачались фірмами,  які були визначені рішенням тендерного комітету управління освіти Міської ради м. Кропивницький. Усі продукти харчування, що надходять до  ЗДО№52 відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, посвідченнями якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи.  

         Харчування дітей перебуває під постійним контролем директора закладу, сестер медичних, Ради з питань організації харчування , управління освіти Міської ради м. Кропивницького. З 2019року  в закладі   впроваджена система НАССР. Головним завданням системи HACCP - є аналіз небезпек і проведення поетапного контролю за усіма етапами приготування страв і продуктів харчування, починаючи від прийому продуктів на склад і до моменту подачі готової страви.

 Результати контролю організації харчування дітей ЗДО розглядалися на нарадах при директору, на виробничих нарадах., на засіданнях ради закладу.

                                               Медичне обслуговування

         В дошкільному закладі  медичне обслуговування дітей та працівників здійснюють сестри медичні:Колесник С.В, Баєва І.В.

Обслуговування здійснюється відповідно до нормативних документів:Наказу МОЗ України «Про вдосконалення організації медичного обслуговування в ДНЗ» від 30.08.2005р. №432//496; Порядку медичного обслуговування дітей в ЗДО(затвердженого Постановою КУ від 14.06.2002р.№826),та Наказом МОЗ України від 30.08.2005р.№ 432/465.

Директор та медичні сестри   постійно контролюють дотримання у групах режиму дня, режиму провітрювання, рухового режиму, санітарного  стану.  

         Медичний персонал забезпечує проведення санітарно-просвітницької роботи серед колективу та батьків вихованців з питань здорового способу життя, загартування, раціонального харчування, попередження різноманітних інфекційних захворювань.

          Медичний блок складається з 3 кімнат: кабінет старшої медичної сестри , ізолятора та маніпуляційної , всі приміщення утримується в належному стані, відповідає сучасним вимогам до оформлення. Наявність медикаментів відповідає переліку надання першої медичної допомоги. Ізолятор розрахований для утримання однієї дитини.

У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей , наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким  проводиться  маркування меблів,  здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи. 

          Медична документація ведеться своєчасно та в повному обсязі. 

          Ведеться велика просвітницька робота по профілактиці різних захворювань.  

 

Заходи вжиті керівником щодо зміцнення та модернізації

матеріально – технічної бази  ДНЗ.

Залучення додаткових джерел фінансування.

 

Значна увага у розвитку закладу приділяється зміцненню та модернізації матеріально – технічної бази та оснащенню розвивального середовища.  

Впродовж 2019-2020 навчального  року   поліпшення  матеріально-технічної бази відбувалось за рахунок благодійної допомоги батьків, спонсорів та фінансування  від управління освіти Міської ради м. Кропивницький.

 

Інформація про допомогу та подарунки від благодійників, що отримав заклад в цьому  за період з 01.07.2019 - 01.06.2020 р.р:

Килимове покриття     -19658.00  

Посуд    -18571.22

миючі засоби -10026.19

іграшки – 1544.90

канцтовари – 10695.43

медичний інвентар  - 2164.00

стенд – 2050.00

телевізор  - 3199.00

конвектор  -5681.00

електром’ясорубка  -1300.00

меблі –     12880.00

послуги – 5041.36

будівельний матеріал -10422.80

сценічні дитячі костюми –730.83

праска-770.00

господарський інвентар-3212.66

 

За період з 01.07.2019 року по 01.06.2020 року, завдяки управлінню освіти Міської ради було придбано для закладу:

Деззасоби, пральний порошок - 7300.29

Холодильник - 4999.00

Мийки - 10746.00

Ловушки для гризунів  - 414.00

Встановлені двері для електрощитової

Проплата за послуги:

Послуги зв’язку - 1298.24

Інтенрнет  - 1414.00

Повірка приладів обліку -132.36

Перезарядка вогнегасників - 2139.00

Санітарно - гігієнічне дослідження - 298.80

Навчання - 800.00

Поточний ремонт системи опалення - 162129.00

Гідравлічні випробування - 7049.00

Ремонт електрообладнання -  3426.00

Обслуговування кнопки виклику -  6480.00

Технічне обслуговування обладнання -354.00

Технічне обслуговування автоматичної сигналізації -1008.00

Технічна підтримка сайту - 770.00

Проектна документація  системи пожежної сигналізації - 6900.00

                          

Зрозуміло  я, як керівник використовую для цього усі можливі резерви: спонсорські кошти, позабюджетні кошти, але їх недостатньо для такого обсягу робіт.

Я вдячна батькам, які допомагають нам в проведенні ремонтних робіт у закладі, створювати затишок та комфорт для дітей в групах.

         Хочеться відмітити, що дошкільний навчальний заклад набрав прекрасного вигляду завдяки спільним зусиллям батьківської громади, спонсорам, управлінню освіти Міської ради, які дбають про те, щоб наші діти виховувались у затишку і комфорту.

                 

Нашому закладу  вже 45 років.

Життя вимагає постійних реконструкцій та оновлень. Це питання  є одним із основних у діяльності керівника. Багато проблем ми вирішуємо, але є проекти з великими фінансовими затратами:  ремонт дитячих павільйонів, утеплення фасаду будівлі,  заміна  вікон, ремонт паркана, асфальтування  подвір`я , встановлення автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення.

Надіємось, що нас почує громадськість міста та всі рівні влади і допоможуть вирішити наші проблеми.                               

Таким чином аналіз роботи ДНЗ за 2019– 2020 н.р. показав, що обрані форми і методи роботи адміністрації об'єднали зусилля педагогічного колективу, обслуговуючого персоналу та колективу батьків і позитивно вплинули на результативність роботи з кадрами та навчання і виховання дітей.  

         Можна зазначити, що поставлені завдання в цілому виконано.

Успіхи дитячого садка це не мої особисті успіхи, а успіхи всього колективу, це успіхи нашого закладу.

         Висловлюю подяку всім, хто причетний до  освітнього процесу та матеріально-технічного забезпечення діяльності нашого закладу і допомагає у здійсненні всіх тих цілей і завдань, які ставить перед собою   коллектив закладу, хто сприяє розвитку і вихованню молодого покоління.  

Дякую за увагу.