Кропивницький. Дошкільний навчальний заклад № 52 "Казковий"

 

Взаємодія між ДНЗ №52 та ЗОШ №32

Реформаційні процеси, що відбуваються у сучасному освітньому просторі, зумовлюють нагальність розв`язання комплексних соціально-педагогічних завдань, одним з яких є забезпечення наступності між суміжними лаками освіти. Відповідно до вимог чинного законодавства дошкільної освіти, нормативних документів, а саме: Базового компонента дошкільної освіти в Україні, Державного стандарту початкової освіти, інструктивного Листа МОНМСУ від 19.08.2011р. №1/9-634 «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного та молодшого шкільного віку» здійснюється реалізація цього завдання, що має на меті забезпечити єдність, взаємозв`язок та узгодженість   мети, змісту, методів, форм навчання, виховання, розвитку дітей з урахуванням їх вікових особливостей.
Для розв`язання поставленого завдання в 2018-2019 навчальному році в серпні 2018році було складено та затверджено план спільних заходів між ДНЗ №52 та ЗОШ №32 та окреслено основні напрямки методичної роботи із  забезпеченням взаємодії. Згідно з цим планом та окресленими напрямками методичної  роботи  протягом року здійснювалось взаємовідвідування відкритих занять у дошкільному закладі та школі, взаємообмін освітніх проблем  під час «круглих столів», спільних методичних годин, тематичних виставок.