Кропивницький. Дошкільний навчальний заклад № 52 "Казковий"

 

Правила прийому до ДНЗ та порядок реєстрації до ДНЗ

 

Шановні відвідувачі сайту!

 

            Відповідно до наказу управління освіти Кіровоградської міської ради від 28 серпня 2012 року № 535/о "Про електронну реєстрацію дітей дошкільних навчальних закладів міста Кіровограда" З 1 вересня 2012р.  вступив у  дію новий порядок запису дітей в дошкільні навчальні заклади (ДНЗ) Кіровограда через мережу Інтернет. В інструкції детально роз’яснені два можливих варіанти запису дитини в ДНЗ: коли у вас є доступ до Інтернету і коли його немає.

 

 

 

 МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

Управління освіти

вул. Велика Перспективна, 41, м. Кропивницький, 25022, тел./факс 24 43 80

е-mail: [email protected], код в ЄДРПОУ 05403286

 

Н А К А З

 

від «10» лютого 2020 року                                                         № 67/о

 

Про функціонування електронної реєстрації

дітей до закладів дошкільної освіти

міста Кропивницького

 

         Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 18, 19 Закону України «Про дошкільну освіту», ст. 2 Закону України «Про доступність до публічної інформації», відповідно до Указу Президента України від 30.09.2010 №926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», з метою забезпечення права дитини на доступність здобуття дошкільної освіти, спрощення процедури та вільного доступу до інформації про облік дітей до вступу у заклад дошкільної освіти, впровадження в освітній процес закладів дошкільної освіти сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, удосконалення єдиної інформаційної бази закладів дошкільної освіти, відкритого освітнього ресурсу для батьківської громадськості, прозорості процесу влаштування дітей дошкільного віку до закладів дошкільної освіти м. Кропивницького

 

Н А К А З У Ю:

 

1.           Затвердити Порядок набору дітей у заклади дошкільної освіти міста Кропивницького (додається).

2.           Встановити, що Порядок набору дітей у заклади дошкільної освіти міста Кропивницького поширюється на заявників, які бажають зарахувати дітей у заклади дошкільної освіти.

3.           Послуги у сфері освіти надаються закладами міста Кропивницького безкоштовно для громадян, які проживають та/або зареєстровані за межами міста Кропивницького, лише за наявності договору про здійснення таких видатків за рахунок міжбюджетних трансфертів між Міською радою    міста Кропивницького та відповідною об’єднаною територіальною громадою чи іншими органами місцевого самоврядування.

4.           Керівникам закладів дошкільної освіти та директорам НВО, в складі яких є дошкільні групи (навчально-виховний комплекс „Кіровоградський колегіум – спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад – центр естетичного виховання”, комунальний заклад «Козацька гімназія Міської ради міста Кропивницького», комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання № 33 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад, комунальний заклад „Навчально-виховне об’єднання ліцей - школа –  дошкільний навчальний заклад                    „Вікторія – П”, комунальний заклад «Спеціaльнa шкoлa №1 Міськoї paди містa Кpoпивницькoгo» комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання № 3 „Спеціальна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок», комунальний заклад «Лелеківська гімназія Міської ради міста Кропивницького» дитячий юнацький центр „Явір”, комунальний заклад «Дитячий будинок «Барвінок» - дошкільний навчальний заклад комбінованого типу № 1 Кіровоградської міської ради»:

4.1. Забезпечити функціонування електронної реєстрації дітей у закладах дошкільної освіти відповідно до Порядку набору дітей у заклади дошкільної освіти міста Кропивницького

4.2. Здійснювати прийом документів для зарахування дітей у заклади дошкільної освіти лише відповідно до списків, сформованих електронною базою даних.

4.3. Продовжити інформування жителів міста Кропивницького про порядок комплектування закладів дошкільної освіти.

5. Управлінню освіти Міської ради міста Кропивницького:

5.1. Забезпечити функціонування електронної реєстрації дітей в заклади дошкільної освіти з використанням мережі Інтернет на порталі управління освіти Міської ради міста Кропивницького  http://portal.osvita-mrk.gov.ua/

5.2. Здійснювати інформаційно-методичний супровід електронної реєстрації дітей дошкільного віку до закладів дошкільної освіти.

5.3. Проводити моніторинг реєстрації дітей дошкільного віку в заклади освіти міста та готувати узагальнені дані дослідження станом на 01 червня та  15 вересня.

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Начальник управління освіти                                Лариса КОСТЕНКО

 

 

 

Порядок набору дітей

до закладів дошкільної освіти міста Кропивницького

 

I.             Загальні  положення.

 

1.1. Порядок розроблений згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про дошкільний навчальний заклад та визначає порядок набору дітей до закладів дошкільної освіти міста Кропивницького (далі Порядок).

1.2. Порядок є обов’язковим для всіх закладів дошкільної освіти, які перебувають у  комунальній власності міста Кропивницького.

1.3. Дія Порядку не поширюється на заклади дошкільної освіти, які перебувають у відомчій чи приватній власності.

1.4. У спеціальні дошкільні заклади діти зараховуються на підставі висновку інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ) або територіального лікувального профілактичного закладу чи тубдиспансеру (для санаторного ДНЗ).

 

II.  Порядок набору дітей до закладів дошкільної освіти комунальної власності м. Кропивницького

2.1. Набір дітей до закладу дошкільної освіти здійснює його керівник відповідно до списків, сформованих електронною базою даних.

2.2. Позачергово зараховуються діти пільгових категорій, про що вносяться дані в картку електронного обліку.

2.3. До пільгової категорії відносяться:

2.3.1. Діти-інваліди, які не мають протипоказань до відвідування ДНЗ;

2.3.2. Діти учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС, потерпілих від екологічного та іншого стихійного лиха, аварій, катастроф;

2.3.3. Діти багатодітних сімей, де є двоє і більше дітей дошкільного віку;

2.3.4. Діти одиноких батьків (вдів, вдівців);

2.3.5. Діти, які перебувають під опікою (піклуванням);

2.3.6. Діти працівників закладів освіти;

2.3.7. Діти внутрішньо переміщених осіб;

2.3.8. Діти військовослужбовців;

2.3.9. Діти, батьки яких перебувають, поранені або загиблі в зоні антитерористичної операції.

2. 4. Прийом документів заявників пільгових категорій відбувається відповідно до Порядку набору дітей та поданих документів, що свідчать про наявність пільг.

2. 5  Реєстрація дітей здійснюється на порталі  http:||portal.osvita-mrt.gov.ua|uk  батьками або особами, які їх замінюють, чи відповідальною особою у закладі дошкільної освіти.

2.6. Прийом дітей ясельного віку (від 2 до 3 років) у заклад дошкільної освіти проводиться у червні-серпні місяці. У випадку недоукомплектування груп керівник закладу дошкільної освіти здійснює прийом  упродовж календарного року (відповідно до списків, сформованих електронною базою даних). Зарахування здійснюється  на підставі заяви батьків, або осіб, що їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.

2.7. Батьки самостійно стежать за наявністю вільних місць у відповідному закладі дошкільної освіти. У разі відсутності місця необхідно звертатися до управління освіти Міської ради міста Кропивницького.

2.8. Список дітей по групах в ДНЗ формується в останній декаді серпня поточного року.

2.9. Всі групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у закладах дошкільної освіти.

2.10. Питання ротації дітей в кожному окремому закладі дошкільної освіти керівники закладу здійснюють самостійно.

2.11 Питання ротації дітей  з одного закладу дошкільної освіти в інший у електронній базі даних здійснює реєстратор при управлінні освіти Міської ради міста Кропивницького по факту звернення батьків відповідно до дати постановки на електронний облік.

 

III. Контроль за порядком набору до закладів дошкільної освіти

3.1. Контроль за комплектацією груп дітьми покладається на керівника закладу дошкільної освіти.

3.2. Контроль за дотриманням Положення про порядок набору до закладів дошкільної освіти міста Кропивницького здійснює управління освіти Міської ради міста Кропивницького.

 

 

 

Реєстрація дітей на чергу в дошкільні навчальні заклади м. Кропивницького

 

             З метою забезпечення права дитини на доступність здобуття дошкільної освіти, спрощення процедури та вільного доступу до інформації реєстрація дітей на чергу в дошкільні навчальні заклади, які знаходяться у міській комунальній власності, проводиться через мережу Інтернет самостійно на порталі управління освіти  Міської ради м. Кропивницького  www.portal.osvita-mrk.gov.ua, сайтах дошкільних навчальних закладів, або уповноваженою особою управління освіти  Міської ради м. Кропивницького у Центрі надання адміністративних послуг в місті Кропивницькому.

           Порядок набору дітей до дошкільних навчальних закладів міста Кропивницького через мережу Інтернет не поширюється на дошкільні навчальні заклади, які перебувають у відомчій чи приватній власності.

           Позачергово зараховуються в дошкільний навчальний заклад діти пільгових категорій, про що вносяться дані в картку електронного обліку.

 

До пільгової категорії відносяться:

 

 - діти-інваліди, які не мають протипоказань до відвідування ДНЗ;

 - діти учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС, потерпілих від екологічного та іншого стихійного лиха, аварій, катастроф;

 - діти багатодітних сімей, де є двоє і більше дітей дошкільного віку;

 - діти одиноких батьків (вдів,вдівців);

 - діти, які перебувають під опікою (піклуванням);

 - діти, батьки яких перебувають, поранені або загинули в зоні АТО.

 

             Прийом дітей ясельного віку (від 2р. до 3р.) у дошкільний заклад проводиться у червні - серпні місяці. У випадку не доукомплектування груп керівник ДНЗ здійснює прийом упродовж календарного року (відповідно до списків, сформованих електронною базою даних).

 

Зарахування здійснюється на підставі:

 

- заяви батьків, або осіб, що їх замінюють,

- медичної довідки про стан здоров’я дитини,

- довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення,

- свідоцтва про народження (подається на протязі місяця від дня реєстрації).

          

Батьки самостійно стежать за наявністю вільних місць у відповідному ДНЗ та прохідним бар’єром на освітньому порталі управління освіти Міської ради м. Кропивницького.