Кропивницький. Дошкільний навчальний заклад № 52 "Казковий"

 

Театралізована діяльність

Керівник музичний керівник

Величко Д.В.

 

 

Театр – один з самих демократичних видів мистецтва для дітей, він дозволяє вирішити безліч актуальних проблем сучасної педагогіки і психології, пов’язані з

-  художньою освітою та вихованням дітей;

-  формуванням естетичного смаку;

-  моральним вихованням;

-  розвитком комунікативних якостей особистості;

 - вихованням волі, розвитком пам’яті, уяви, ініціативності, фантазії, мови (діалогу і монологу);

 - створенням позитивного емоційного настрою, зняттям напруження, вирішенням конфліктних ситуацій через гру.

 Головне, театр розкриває духовний і творчий потенціал дитини і надає реальну можливість адаптуватися їй в соціальній сфері.

 

Мета: Виховувати у дітей любов до акторського мистецтва, почуття дружби в колективі.

 

Завдання: Розвивати в дітей стійкий інтерес до музично-театралізованої діяльності та спонукати дітей до активної участі в театралізованих іг­рах, виставах.

- вчити передавати через пісню характер і емоційний стан персонажа.

- збагачувати і активізувувати словник дітей, розвивати інтонаційну виразність мови, розвивати діалогічну та монологічну мову дітей; формувати в дитини виразне та дикційно чисте сценічне мовлення, тренувати пам'ять.

- вчити поєднувати рухи та мову, вчити передавати поведінку персонажів, їх настрій через танцювальні імпровізації.Стимулювати бажання шукати виразні засоби для створення  образу персонажу, використовуючи для цього рухи, міміку, жести, виразність інтонації.

- надавати дітям можливість самовизначитися, виявляти творчу ініціативу.

- розширити та збагатити знання дітей про світ емоцій, про театр.

 

 

Без казки, без гри, уяви дитина не може жити.  Казка  - це образно кажучи, свіжий вітер, що роздмухує вогник дитячої думки й мови.”

(Василь Сухомлинський).

 

 

    Упевнена, що народна казка – це те джерело дитячої думки, значення якого важко або неможливо перебільшити. Казки дають багаті знання про природу, рослинний та тваринний світ, людей, допомагають фантазувати, тренують уважність, спостережливість, вчать добру, любові, виховують моральні якості дитини, даючи їй поняття про добро та зло, моральність та аморальність вчинків, У казках зібрані цілісні життєві програми. Наслідуючи які дитяча свідомість набуває незамінних чинників життєздатності. А казка покладена на народні мелодії, втілена в життя через декорації, костюми, гру друзів-однолітків, впливає на свідомість дітей на емоційно-психологічному рівні. Ставлення до героїв казки, які діють ось тут поряд з маленьким глядачем, формує над свідомість дитини, а звідси випливає і формування комплексу життєвих цілей та ідеалів. Дитина вчиться вищим формам мислення – абстракції, алегорії, за допомогою метафор, збагачує мову, розуміє натяк, дотеп. Дитина у простій, доступній формі починає розуміти красу слова, його силу, значення. Вчиться любити рідну мову, культуру, бережливо ставиться до всього живого на землі. Казки доступні дітям уже з раннього віку, як за умов родинного виховання, так і в садку. Казка є духовною ланкою між сім‘єю та дитячим садком і навпаки.

     Варто підкреслити, що неабиякий вплив тут має музична палітра казки, адже відомо, що музика несе в собі підвищену сенсорну, емоційну чутливість по відношенню до людей, а в даному випадку героїв казки. Музика не дає конкретних знань, але вона формує на рівні півсвідомості позитивне чи негативне ставлення до тих чи інших подій, особистостей.

    Через казку ми маємо можливість формувати оптимістичне ставлення дітей до життя, що стає таким актуальним в нашому сьогоденні. Казка – це завжди перемога добра над злом, мудрості на тупістю, правди над кривдою. І ось тут, потрібно підійти до практичної сторони у роботі над музично-театралізованим дійством.

 

   Саме в момент, коли творчий задум починає втілюватись в життя, постає питання  яким чином організувати навчальний процес дітей, щоб в результаті без надмірних зусиль з боку дітей, вийшла красива, добра і зворушлива казка. Таким виходом може слугувати організація сюжетної гри-драматизації з невеликою підгрупою дітей. Чому ж саме драматизована гра?

 

 

«Маша і Ведмідь»

 

 

 

 

 

 

«Снігова королева»

 

 

 

 

«Золота рибка»

 

 

 

 

 

«Колобок»