Кропивницький. Дошкільний навчальний заклад № 52 "Казковий"

 

Комп`ютерна грамота

Керівник гуртка: Балютіна А.С.

 

Мета та завдання розвиваючих занять гуртка.

 

Мета: забезпечення сприймання  дітьми нового виду діяльності, як звичного, засобом комп’ютерно – ігрового комплексу; формування  у старших дошкільників первинних уявлень  про комп’ютер, як освітній ресурс;  розвиток інтелектуальних здібностей  та  пізнавальних процесів; виховання  мотиваційної спрямованості до пізнання.

 

 

           

Завдання:

1.Розвиток комп’ютерних умінь:

·  -Знайомство  дітей з комп’ютером, як із сучасним інструментом для обробки інформації (призначення та обладнання комп’ютера);

·    -Знайомство  дітей з правилами  безпечної роботи на комп’ютері;

·        -Формування початкових навичок роботи на комп’ютері;

·        -Розвиток  умінь розуміти інтерфейс ігрових програм;

·        -Розвиток  дрібної  моторики та просторового мислення;

 

2.Інтелектуально – пізнавальний  розвиток:

·        -Формування умінь  усвідомлювати мету;

·        -Формування умінь обирати систему дій для досягнення мети;

·        -Формування  у дітей здібностей до розуміння та вирішення інтелектуальних задач;

·        -Розвиток вищих психічних процесів:сприймання, увага, уява, пам’ять, мислення;

·       -Розвиток асоціативного, образного, просторового, словесно – логічного мислення;

·        -Розвиток сенсомоторних здібностей;

·        -Поповнення математичних знань та умінь;

·        -Поповнення  словникового запасу та розвиток мовлення;

·        - Розширення уявлень про оточуючий світ;

 

3. Розвиток творчості:

·        -Розвиток графічних навичок;

·        -Розвиток  художніх здібностей;

·        -Розвиток творчих здібносте;

       -Розвиток творчих здібностей.

 

Принципи навчання:

 

1.Доступність.

Тема заняття подається в простій доступній для дітей цього віку формі, з використанням дидактичного матеріалу.

 

2.Наочність.

·        -Спеціальне оснащення кабінету;

·        -Різноманітний дидактичний матеріал для занять;

·        -Комп’ютерні програми для занять ( з використанням яскравих ілюстрацій, анімацій, звукових ефектів)

 

3.Індивідуальний підхід:        

Індивідуальна робота – найефективніший засіб навчання дошкільників. З метою оптимізації навчало – розвивального процесу робота організовується підгрупами ( 6 – 8 дітей).Тривалість заняття складає 20 хвилин.

 

Орієнтовна  структура занять:

I.   Організаційний момент( ігровий момент, бесіда, фронтальне опитування, фронтальна гра)

II.   Робота за комп’ютером ( пояснення вихователя, самостійна робота дітей під керівництвом вихователя), гімнастика для очей.

III.  Фізхвилинка.

IV.  Парні та групові дидактичні ігри, індивідуальні завдання, конструювання